ჩვენთან მუშაობა გაძლევთ არა უბრალოდ სამუშაო ადგილს, არამედ კარიერული განვითარების საშუალებას. „ლიბოგრუპში“ შეძლებთ გამოიყენოთ თქვენი პოტენციალის მაქსიმუმი, სრულად დაეუფლოთ თქვენს პოზიციას, ყოველდღიურად გქონდეთ შეხება საინტერესო გამოწვევებთან და პროფესიული ზრდის უნიკალურ შესაძლებლობებთან და გაიაროთ ისეთი სატრენინგო პროგრამა, რომელიც სხვადასხვა დონეზე შეუწყობს ხელს თქვენს განვითარებას და კარიერულ ზრდას.

ვეძებთ გრაფიკულ დიზაინერს

  • სოციალური ქსელებისთვის ვიზუალური კონცეფციის შექმნაში მონაწილეობის მიღება და დიზაინის ტექნიკურად გამართვა
  • სოციალური მედიისთვის ფოტოების დამუშავება, ბანერების და Gif-ბანერების მომზადება
  • ვებ-გვერდისთვის საჭირო მასალების მომზადება